מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 151 הערת הביקורת 16.2.1 כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת המאגר, וכפי שעלה בסיור הביקורת במספר בתי ספר ביום 2.1.2022 , מנהלי מוסדות החינוך מתקשים בתפעול מערכות המצלמות המותקנות ב משרדיהם. המלצת הביקורת 16.2.2 מומלץ כי העירייה תפעל למען שיפור הידע ויכולת התפעול של מנהלי בתי הספר במערכות המצלמות השונות המותקנות בבתי הספר. ראוי כי הדרכות אלו ייעשו באופן פרטני או בקבוצות קטנות בהתאם לסוג המערכת, שכן, ישנ ן לפחות 5 מערכות מצלמות שונות אשר תפעולן שונה. תגובת מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך : " ההדרכות מתבצעות באופן פרטני ובהלימה לזמנים של כל מנהל מוס"ח. " התייחסות הביקורת לתגובת מנ הלת מחלקת תקשוב באגף החינוך : הביקורת מבקשת לציין כי תגובת המנהלת הינה ל הוראות החוק (ראה סעיף 16.2 החובות החלות על מנהל מאגר מידע .) הביקורת סבורה , לאור שיחותיה עם מנהלת מחלקת תקשוב , וכפי שעולה מתגובתה לטיוטת הדוח , כי היא אינה מודעת ומבינה באופן מלא את ה משמעויות החוקיות ואת האחריות החלה עליה כמנהלת מאגר המצלמות הרשומה. עוד יצויין כי אין כוונת המחוקק ו הביקורת לכך שעל מנהלת המאגר לספק מענה טכני, אלא שראוי וכדאי שתדע לתפעל את המאגר עליו היא אמונה לפחות ברמת המשתמש הפשוט וכן כי כמנהלת הטכנו- פדגוגית עליה לדאו ג להדרכות והכשרות של המנהלים. תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : " המלצה מקובלת ומיושמת. אגף מערכות מידע ומח' שו"ב מבצע וביצע מס' פעמים, סבב הדרכות בכל הקשור לתפעול מערכת המצלמות למנהלי/ות בית הספר לבקשת מנהלת המאגר וגם באופן יזום. כמו כן, בכל מערכת חדשה אשר מותקנת, מבוצעת הדרכה אישית ופרטנית ואנו לא עוזבים את המקום עד שמנהל/ת המוסד החינוכי מכיר, יודע ושולט בתפעול המערכת ".)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==