מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 150 • שמירה על סודיות; • מתן הודעה ל נושא המידע במידה וישנה כוונה לכלול מידע אישי במאגר, המטרה שלשמה נכלל המידע ונמסר לגורם חיצוני. • לאפשר עיון במידע ; • לאפשר תיקון של המידע במידה ואינו תקין; • פיקוח ובקרה על מחזיק המאגר במקרה בו בעל המאגר נעזר בקבלן חיצוני לאחסון המידע . בעירייה , מאגר המצלמות במוסדות החינוך ששמו "בתי ספר - מערכת טלויזיה במעגל סגור" ומספרו 700064015 מנוהל על ידי מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך (להלן: " מנהלת המאגר .)" כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת המאגר , במסגרת תפקידה היא אחראית על כל תחום הטכנולוגיה במוסדות החינוך העיר . בכל הנוגע לתחום המצלמות המוצבות במוסדות החינוך, אמונה מנהלת המאגר על הכשרת מנהלי בתי הספר והנחייתם בעת התרחשות אירועים חריגים . על תפעול המצלמות ומערכותיהן אמון אגף מערכות מידע. יצוין כי מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך שהיא מנהלת המאגר, החלה בהליכי הדרכה והכשרה של מנהלי בית הספר, זאת באמצעות קביעת מועדי הדרכות לשימוש במערכות המצלמות, וכן, בהתחתמתם על טפסי הסודיות אחת לשנה לצרכי רענון. להלן מייל שנשלח למנהלי בתי הספר ביום 21.11.2021 :

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==