מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 148 המטרה סוג המוסד החינוכי מיקום המצלמות שעות ההפעלה הגורם המחליט על ההצבה תכונות המצלמות הרשאות צפייה שמירת ההקלטות בזמן אמת בהקלטות שמירה על רכוש בתי ספר וגני ילדים מתחם חיצוני ומתחם פנימי לאחר שעות הלימודים, כשאין פעילות של קטינים בעלי המבנה של המוסד החינוכי. במתחם החיצוני- בהתייעצות עם המנהל, במתחם הפנימי- באישור המנהל מנהל ביה"ס, סגנו, היועץ החינוכי ונציג של הבעלים- בנוכחות המנהל בלבד שמירה על ביטחון בתי ספר וגני ילדים שטח ציבורי בלבד (שבילי גישה וגדרות מקיפות) בזמן שעות הלימודים בעלי המבנה של המוסד החינוכי או של רשות החינוך המקומית או של גורמי הביטחון, בהתייעצות עם המנהל ובתיאום עם קב"ט הרשות/ מחוז משרד החינוך ומשטרת ישראל איש משטרה, קב"ט מחוז, קב"ט מוסדות חינוך ומוקדן שהוסמך על ידי הרשות, מנהל ביה"ס ואיש צוות שהוסמך על ידו איש משטרה, קב"ט מחוז, קב"ט מוסדות חינוך, נציגי רשויות הביטחון וגורמי ביטחון במשרד החינוך וברשות המקומית 3 ימים לכל המאוחר, אלא אם כן ניתנה הוראה על ידי רשויות הביטחון, קב"ט הרשות או קב"ט משרד החינוך לאחר שעות הלימודים, מוסדות החינוך בעיר נפתחים בפני כל אדם המעוניין להשתמש במתקניהם הנמצאים בשטחים הציבוריים, לרבות מגרשי כדורגל וכדורסל, פינות ישיבה וספסלים. בהתאם לכך, כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך , המצלמות המוצבות במוסדות החינוך בעיר נועדו למניעת ונדליזם, שמירת רכוש מוסד החינוך מפני עוברי אורח, וכן ל שם הגברת מוגנות הילדים ושמירה על ביטחונם. הערת הביקורת 16.1.1 מבדיקת הביקורת עולה כי לא הוגדרה המטרה לשמה הוצבו המצלמות בבתי הספר, ועל כן, לא ניתן לדעת אילו כללים חלים על כל אח ת מהמצלמות בכל אחד מבתי הספר בעיר בהתאם ל הנחיות משרד החינוך. חשוב להדגיש כי מיקום המצלמות בשטח בית הספר, הזווית שבה הן מורשות לצלם, זמני הצילום וכדומה, נגזרים כולם ממטרת ההצבה (ראה פירוט המטרות וההנחיות בטבלה לעיל).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==