מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 147 16 הצבת מצלמות במוסדות החינוך 16.1 כללי במאי 2015 פורסם על ידי משרד החינוך חוזר המנהלת הכללית - הוראות קבע עה/ 9 (א) שכותרתו "מצלמות במוסדות החינוך - הסדרת הכנסתן ואופן התקנתן" (להלן: " הנחיות משרד החינוך .)" הנחיות משרד החינוך מדגישות את רגישות הנושא: " יובהר כי שימוש רציף במצלמות הוא בגדר אמצעי אחרון, שלצד תועלתו כרוך בפגיעה בפרטיות, ולפיכך יש לשקול בזהירות את עצם השימוש בו, ואם נעשה בו שימוש, יש לעשות זאת במידה שאינה עולה על הנדרש. " הנחיות משרד החינוך דנות ב- 3 מטרות שונות להתקנת מצלמות במוסדות חינוך, כאשר עבור כל אחת מהן נקבעו כללים שונים: להלן טבלה המפרטת את עיקר ההנחיות שנקבעו עבור כל אחת מהמטרות שלעיל: המטרה סוג המוסד החינוכי מיקום המצלמות שעות ההפעלה הגורם המחליט על ההצבה תכונות המצלמות הרשאות צפייה שמירת ההקלטות בזמן אמת בהקלטות הגברת מוגנות בתי ספר בלבד מתחם פנימי של ביה"ס בשטח ציבורי בלבד (חצרות, מסדרונות, מגרשים וכו') בזמן שעות הלימודים מנהל בית הספר לאחר התייעצות עם מנהל המחוז שליטה מרחוק, הגבלת זווית וגזרת הצילום, גודל אחיד ללא יכולת לשינוי הרזולוציה וללא שמע מנהל בית הספר או מי שהוסמך על ידו מצוות בית הספר מנהל ביה"ס, סגנו, היועץ החינוכי ופסיכולוג ביה"ס- בנוכחות המנהל בלבד 3 ימים לכל המאוחר, אלא אם כן נצפה ארוע חריג • הגברת המוגנות וקידום אקלים בטוח 1 • שמירה על רכוש מוסד החינוך לאחר שעות הלימודים 2 • שמירה על הביטחון מוסדות החינוך 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==