מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 146 הביקורת ביקשה לקבל את כל הבקשות לעיון בצילומים שהתקבלו בעירייה בשנים 2019-2020 . כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת המוקד העירוני, בשנים אלו התקבלו 2 בקשות בלבד: ב- 17.11.2020 וב- 23.11.2020 . מבדיקת הביקורת א ת מסמכי הבקשות עולה כי שתי הבקשות המפורטות בטב לה לעיל הוגשו על ידי משטרת ישראל על גבי טופס רשמי שכותרתו "בקשת סיוע חקירתי" . הטופס מפרט את מקום האירוע ותאריך ההקלטה הדרוש. הביקורת ביקשה לבדוק את המועדים בהם בוצעה שליפת סרטונים ממערכת המצלמות הממוחשבת ולבחון התאמתם לשתי הפניות המפורטות לעיל , ועל כן ביקשה לקבל לוג שליפות מהמערכת עבור השנים 2019-2020 . הערות הביקורת 15.3.1 כפי שנמסר לביקורת על ידי סגן מנהל אגף מערכות מידע מחשוב, וחדשנות, המערכת הוגבלה לשמירת לוג (תיעוד פעולות ממוחשב) של עד 35 ימים, כך שלא ניתן היה לבצע את הבדיקה. המשמעות העולה מכך הינה כי לא נ יתן לבצע מעקב ובקרה נאותים אחר שליפת מידע וסרטונים ממערכת המצלמות , וזאת למרות שלגורמים רבים ישנה הרשאה לכך. יצוין כי בעקבות פנייה זו של הביקורת לקבלת לוג השליפות , ציין סגן מנהל האגף כי " ביקשתי שהלוג יבצע שמירה עד המקסימום ( 999 ימים) " . 15.3.2 הביקורת קיבלה לוג שליפות ממערכת המצלמות ל- 35 הימים שקדמו לתאריך ה - 3.10.2021 , הכולל 8 אחזורי סרטונים . המלצת הביקורת 15.3.3 מומלץ כי העירייה תקפיד על ביצוע מעקב ובקרה נאותים אחר שליפות ואחזורי הסרטונים המתבצעים מהמערכ ת הממוחשבת, וזאת לאור ההרשאות שניתנ ו לעובדים שונ ים במוקד העירוני. תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : " המלצה מקובלת ומיושמת. "

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==