מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 144 "שמירת הצילומים לאחר שהם אינם נחוצים עוד מהווה הפרה של עקרון הגבלת המטרה ויוצרת סיכוני אבטחת מידע מיותרים, ומשום כך גם פוגעת בזכות החוקתית לפרטיות במידה העולה על הנדרש." נוסף על כך, הנחיית רמו"ט קובעת שני כללים מנחים עליהם יש לתת את הדעת בדבר שמירת הצילומים: ▪ שמירה מוגבלת בזמן - יש לקבוע את משך התקופה בה יישמרו ההקלטות. ▪ מחיקה אוטומאטית - מומלץ לתכנן את מערכת ההקלטה למחיקה אוטומאטית של הצילומים לאחר התקופה שנקבעה. נוהל המצלמות מגדיר בסעיף 4.6 משך שמירת הצילומים " : לאחר 14 יום, החומרים יימחקו מהמחשב ומהכונן החיצוני. " 15.3 זכות העיון אופן מתן זכות העיון במידע מוסדר בסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות ובתקנותיו. הנח י ית רמו"ט קובעת כי בטרם מתן זכות עיון בצילומים שצולמו במצלמות מעקב, יש לנהוג במשנה זהירות ייחודי תוך התייחסות למאפיינים היחודיים הנובעים מכך שמדובר באגר מידע של מערך מצלמות עירוני: 1 . זיהוי על ידי תמונה - אופיו של המידע האגור במאגר מחייב שזיהויו של מבקש העיון בצילומים ייעשה גם על פי תמונה . 2 . בקשה ספציפית - על הבקשה לעיון להיות קונקרטית וספציפית יותר מהרגי ל (ברמת תאריך, שעה והסיבות לבקשת העיון) . 3 . פגיעה פחותה בפרטיות גורמים שלישיים - כאשר בצילום מופיעים גורמים נוספים אשר אינם מעורבים, ניתן ראוי למחוק מהסרט את הדמויות הנוספות או לטשטש אותן. לחילופין, ניתן לקבוע כ י תינתן האפשרות לצפייה בהקלטה במתקני מפעיל המצלמ ה ללא מסירת העתקי הצילומים. נוהל המצלמות מגדיר בסעיף 4 את תהליך הטיפול בבקשה לקבלת מידע: 4.1" כל בקשה לקבלת מידע דיגיטלי על פי חוק חופש המידע אשר מופנית למוקד העירוני תועבר באמצעות בקשה כתובה אל מנהלת המוקד. 4.2 אין חובה למסור מידע שיש לעבדו וליצרו במיוח ד עבור המבקש, המידע הנו גולמי כפי המצוי בעירייה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==