מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 17 יידוע הצבור על מבנים מסוכנים ( סעיף )15 לא מפורסמת רשימה תקופתית של מבנים מסוכנים ליידוע ולאזהרת הציבור הרחב גמר ביצוע וסגירת התיק ( סעיף )14 לפי התעוד בגיליון המחלקה , כמחצית מהתיקים במחלקה מנוהלים בה למעלה משנתיים בלא שנסגרו ( עלולה להיגרם חשיפה ממושכת של הציבור לסכנה ) טיפול משפטי ( סעיף )13 בתקופת הביקורת לא הועברו תיקי מבנים מסוכנים לאכיפה משפטית ובעלי נכסים לא נקנסו גביית החזרים מהבעלים בגין עבודות עירוניות להסרת הסכנה ( סעיף )12 אין ריכוז נתונים מלא ומדויק על גביית החזרים אין הקפדה על גביית החזרים מהבעלים פל קל ( סעיף )11 לא ננקטו אמצעי אכיפה לצורך איתור וטיפול במבנים בשיטת הפל -קל בדיקה חוזרת למבנה ( סעיף )10 בחלק מהמבנים לא ביצעה המחלקה בדיקה חוזרת במבנה בכדי לוודא שהסכנה הוסרה מניעת גישה לסכנה שאותרה ( סעיף )9 אין תיעוד לביצוע פעולות שבוצעו למניעת גישה לסכנה לצורך מעקב אין הקפדה על רישום הנחיות למניעת גישה לסכנה (גידור, שילוט וכד') עד להסרתה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==