מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 143 הערת הביקורת 15.2.4.1 כפי שעולה מהנת ו נים המוצגים בתיק אתר אמפיפארק - פארק לאומי ואף במסמך בדיקות ומסירת אתר שנערך על ידי העירייה , בניגוד לקבוע בהמלצות מערך הסייבר הלאומי, העירייה משתמשת ב ססמאות בסיסיות (דוגמת " Motorola1 " וצירופים שונים של שם העיר) וכן, בשמות משתמשים גנריים (דוגמת " admin " ו- " root )" אשר ניתנים לגילוי על ידי גורמים עוי נים בקלות. המלצת הביקורת 15.2.4.2 מומלץ כי העירייה תפעל בהתאם להמלצות מערך הסייבר הלאומי ותבצע שינוי של כל הסיסמאות בהן משתמשת לצורך הפעלת מערך המצלמות העירוני לסי סמאות מורכבות אשר אינן ניתנות לגילוי בקלות על ידי גורמים עוינים , וכן תאמץ מדיניות ניהול סיסמאות שתכלול סיסמאות אישיות ו תקבע הנחיות בנוגע לתדירות שינויין. תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : "ישנן מצלמות שבה ן היצרנים לא מאפשרים לשנות את שם המשתמש "הראשי" כדוגמאת admin או root אך אנו בהחלט דואגים להחליף את הסיסמא הדיפולטית. כמו כן, בנוסף אנו דואג ים להקים עוד שם משתמש שונה ונוסף וגם שם מעדכנים לסיסמא חדשה ומורכבת ".) 15.2.5 שמירת הצילומים ומחיקתם סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981- קובע כי: "פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה: ... ( 9 ) שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;" בנוסף, סעיף 8 (ב) לחוק קובע כי: "לא ישתמש אדם במידע שבמאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה, אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר." כלומר, חוק הגנת הפרטיות קובע את עקרון הגבלת המטרה לפיו ניתן להשתמש במידע למטרתו אליה מיועד בלבד. שמירה של צילומי מצלמות האבטחה שלא לצורך, עלולה לפגוע בעיקרון זה, כפי שנקבע בהנחיית רמו"ט:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==