מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 137 15.2.2 אבטחה פיזית סעיף 6 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז 2017- קובע כי: "(א) בעל מאגר מידע יבטיח כי המערכות המפורטות בתקנה () 5 (א 1 ) יישמרו במקום מוגן, המונע חדירה וכניסה אליו בלא הרשאה, והתואם את אופי פעילות המאגר ורגישות המידע בו. (ב) בעל מאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, ינקוט אמצעים לבקרה ולתיעוד של הכניסה ו היציאה מאתרים שבהם מצויות המערכות המפורטות בתקנה () 5 (א 1 ) ושל הכנסה והוצאה של ציוד אל מערכות המאגר ומהן." כאמור, תקנות הגנת הפרטיות קובעות חובה לאבטחת המקום בו מאגרי המידע שמורים. הערות הביקורת 15.2.2.1 מסיור הביקורת לבדיקת רמת האבטחה הפיזית של חדר השרתים המשמשים א ת מערך המצלמות העירוני, עלה כי החדר נעול ושמור עם קודן, והכניסה אליו מתבצעת על ידי מורשים בלבד - . תקין . 15.2.2.2 מהביקורת עולה כי שרתי מערך המצלמות ועמדות הצפייה מוגנים באמצעי אבטחה נאותים בדומה לשרתים אחרים בעירייה, כולל מערכת אנטי וירוס ומערכת EDR לזיהוי וחסימת מ תקפות מתקדמות - . תקין . אבטחת מידע מאגר מצלמות אבטחה פיזית הרשאות סיסמאות שמירה ומחיקה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==