מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 134 מחלקת שו"ב עפ"י ניסיונה ומקצועיותה וסוג האתר המדובר, יודעת להבחין מהי תקלה קריטית, דחופה או רגילה ובהתאם לכך פותחת תקלה אצל הספק. אולם, בהמשך להמלצת הביקורת ייערך נוהל מסודר. " סעיף 14.3.3.4 – המלצה מקובלת ומיושמת. סעיף 14.3.3.5 - המלצה מקובלת ומיושמת. " 15 ניהול מאגר י מידע 15.1 רישום ברשות מקומית קיימים מאגרי מידע רבים בתחומים שונים כגון: גבייה, שכר, תשלומים לספקים, חינוך, שירות פסיכולוגי, גני ילדים, שירותי רווחה, כוח אדם, רישוי עסקים, תחבורה וחנייה, תברואה ועוד. המחוקק נתן דעתו להיבטים שונים של אבטחת מידע, והדבר בא לידי ביטוי בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן : " חוק הגנת הפרטיות ") ובחוק המחשבים, התשנ"ה .1995- חוק הגנת הפרטיות קובע את החובה לרישום מאגרי המידע בפנקס מאגרי המידע. על הרישום לכלול את זהות בעל מאגר המידע, המחזיק במאגר ומנהל המאגר, ומעניהם בישראל, מטרות הקמת מאגר המידע והמטרות שלהן נועד המידע וכן את סוגי המידע שייכללו במאגר. חוק הגנת הפרטיות קובע את ההגדרות הבאות: ▪ " מאגר מידע - " "אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב, למעט – 1 ) אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או 2 ) אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף; ▪ " מידע - " נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו;

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==