מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 16 4 . מפת הדו ח עריכת בדיקה ראשונית וחוות דעת מהנדס ( סעיף )8 נוסח ההודעה לבעלים אינו כולל את מלוא המידע הנדרש להרתעתם בהודעות לבעלי מבנים מסוכנים לא הייתה הקפדה על סיווג הסכנה ועל המלצה המתאימה לסיווג בגין מבנים מסוכנים בבעלות העירייה , לא תועדו במחלקה חוות דעת ומעקב מפורטים בחלק מהפניות לא תועד ביקור בשטח לבדיקת הסכנה, וכן נמצאו עיכובים בביצוע הבדיקה איתור מבנים מסוכנים ( סעיף )7 אין תיעוד מלא וניהול ממוחשב של פניות תושבים המגיעות ישירות למחלקה האיתור נעשה בעיקר באמצעות פניות תושבים למוקד , בלא שזמן התקן שנקבע במוקד הותאם לסכנה . נמצאו פניות שטופלו תוך חריגות מזמן התקן לא נערכה תוכנית עבודה לאיתור מבנים מסוכנים מערכות מידע ( סעיף )6 אין מאגר נתונים מרוכז , מלא ומדויק לצורך ניהול ובקרה יעילים של המבנים המסוכנים נוהלי עבודה ( סעיף )5 אין נהלים עירוניים כתובים וברורים להסדרת הנושא מבנה וארגון ( סעיף )5 לנושא חלוקת הסמכויות והאצלת התפקידים , האחריות בתחום אינה ברורה ומפורשת בידי מהנדסת העיר

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==