מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 133 בנוסף, הביקורת קיבלה לידיה קובץ שנערך על ידי הספק שכותרתו " דוח רבעון ראשון שנת 2020 תקלות רמת גן " המפרט את כל התקלות בהן טיפל הספק במהלך הרבעון הראשון של שנת .2020 הדוח מפרט עבור כל תקלה את מספר התקלה, אתר התקלה , סטטוס ומ הות התקלה (להלן: " דוח תקלות .)" דוח התקלות לשנת 2020 כולל 128 תקלות, לרבות ביקורות שנערכו באתרי המצלמות. להלן דוגמא ל- 3 תקלות מדוח התקלות: להלן דוגמא ל 3- ביקורות המפורטות בדוח התקלות: הערות הביקורת 14.3.3.1 מבדיקת הביקורת עולה כי לא נקבעו קריטריונים לסיווג תקלה כקריטית/ משביתה, דחופה או רגילה, לא בהסכם עם הספק ולא בנוהל המצלמות העירוני. 14.3.3.2 לא ניתן היה לקבל תיעוד עירוני של הפניות שנעשו לספק בגין תקלות. המלצות הביקורת 14.3.3.3 מומלץ כי העירייה תעגן במסגרת הנוהל העירוני קריטריונים לסיווג התקלות במערך המצלמות בגינן פונה המוקד הצופה לספק המצלמות. 14.3.3.4 מומלץ כי העירייה תערוך רישום ותיעוד אחר הפניות לספק בגין תקלות, וזאת על מנת לערוך מעקב ובקרה נאותים אחר זמני הטיפול בתקלות בהתאם לקבוע בהסכם עם הספק. 14.3.3.5 עוד מומלץ כי העירייה תערוך רישום ותיעוד נפרד לביקורות שנערכו על ידי הספק, וזאת על מנת לוודא עמידתו בתנאי החוזה בכל הנוגע לביקורות התקופתיות הנערכות כל חצי שנה. תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : "סעיף 14.3.3.1 - בחוזה מול הספק רשום באופן ברור, כי העירייה היא זו שתקבע ועפ"י שיקול דעתה מהי תקלה קריטית ,דחופה או רגילה, מה שמקנה לעירייה לקבוע בעצמה מהי תקלה קריטית (עפ"י סוג התקלה ואופייה), דבר המקנה טיפול מהיר יותר באתר. מספר תקלה שם לקוח אתר התקלה סטטוס מהות התקלה 215272 עירית רמת גן אורדע סגור אגף שפע ומצלמה עמותת הספורט PTZ מצלמה פינתית מאבדת פוקוס 215313 עירית רמת גן ביה"ס בליך סגור נופלת לסירוגין 10.100.70.143 מצלמה מאחורי קרואן ולבדוק תשתית 215371 עירית רמת גן אתר מרום נווה סגור מצלמות גג לא תקינות תקלות רמת גן 2020 דוח רבעון ראשון שנת 215534 עירית רמת גן פארק דוד סגור ביקורת 215535 עירית רמת גן ציר ספארי - צומת הירדן ברנשטיין סגור ביקורת 215536 עירית רמת גן בית ספר שלום סגור ביקורת

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==