מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 130 הערות הביקורת 14.3.2.1 מהביקורת עולה כי מספר המצלמות בדוח הבדיקות אינו תואם למספר המצלמות אליהן מחוברת העירייה על פי רשימת המצלמות שקיבלה הביקורת אשר מפרטת את כלל המצלמות המוצבות בעיר. 14.3.2.2 מהביקורת עולה כי לא נקבעו הנחיות ברורות ו/או נהלים כתובים בכל הנוגע לאופן ביצוע בדיקת התקינות, תדירותה ואופן ה טיפול בתקלות שאותרו על ידי התצפיתנים. 14.3.2.3 מבדיקת הביקורת את דוח הבדיקות עולה כי בדיקת התקינות עבור המצלמות אינה נערכת באופן עקבי מדי יום. הביקורת תציין כי לא נערכות בדיקות כלל בסופי שבוע בימי שישי ושבת. 14.3.2.4 עוד עולה מבדיקת הבי קורת כי ישנם מקרים בה ם מצלמות נמצאו תקולות, אך לא טופלו במשך ימים רבים . כך למשל, כל חמש המצלמות באתר "גינת אלי כהן" היו תקולות במשך כחודש, החל מיום 9.6.2021 ועד ליום 5.7.2021 . יודגש כי גם לאחר שתוקנו, במשך חודשיים לאחר מכן, בחודשים יולי ואוגוסט היו בהן תקל ות רבות . המלצות הביקורת 14.3.2.5 הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה של המצלמות המופיעות בדוח הבדיקות אל מול כל המצלמות העירונית הנצפות במוקד העירוני, כך שתיבחן תקינותן של כל המצלמות על ידי התצפיתנים. 14.3.2.6 מומלץ כי העיריי ה תקבע הנחיות ברורות בכל הנוגע לאופן בדיקת המצלמות, תדירות הבדיקה והיקפה, וכן ת גדיר את דרכי הטיפול והגורמים אליהם יש לפנות במקרים בהם זוהתה מצלמה תקולה . 14.3.2.7 עוד מומלץ כי ייערכו מעקב ובקרה אחר דוח הבדיקות על מנת לבחון שהבדיקות מתבצעות בתדיר ות הנדרשת, וכן, על מנת לאתר מצלמות שהיו תקולות מספר ימים וטרם תוקנו בניגוד להסד ר מול הספק .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==