מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 129 ▪ תחזו קה מונעת – ביצוע עבודות תחזוקה שוטפות של מערכות כדי למנוע תקלות שבר. ▪ תחזו קה שוטפת/שבר – טיפול בתקלות שבר וביצוע תיקונים שוטפים בהתאם לצורך. במסגרת תקופת האחריות, כפי שקבוע בהסכם, הספק מתחייב למתן השירותים הבאים: בנוסף, מתחייב הספק כי באחריותו לספק חלקי חילוף למצלמות, ובכלל זאת, החלפת חלקים, פריטים ורכיבים פגומים , התקנת החלפים , וכן מתחייב הספק להחזיק ברשותו במשך 7 שנים מלאי מתאים של חלקי חילוף עבור המערכת. 14.3.2 תחזוקת שבר ההסכם עם הספק קובע בסעיף 19 את זמני התגובה של הספק לפניות העירייה בגין תקלות, וזאת בהתאם לסוג התקלה, כאשר לעירייה הסמכות הבלעדית להגדרתה: סוג התקלה זמן הגעת הספק (שעות) קריטית/ משביתה 4 דחופה 12 רגילה 24 כפי שנקבע בהסכם, במקרה של אי עמידה בזמני התגובה, יחויב הספק בקנס כספי של ₪ 200 עבור כל שעת איחור. החל מחודש יוני 2021 התצפיתנים במוקד הצופה נדרשים לעדכן מידי יום את בדיקת תקינות המצלמות ב טבלת אקסל ייעודית (להלן: " דוח בדיקות .)" דוח הבדיקות כולל רשימה של 348 המצלמות אשר למוקד הצופה יש גישה אליהן, וכן, עמודה לסימון תוצאת בדיקת התקינות עבור כל יום בחודש. •ביצוע 2 בדיקות תקופתיות מקיפות למערכת בכל שנה אחריות, כל 6 חודשים. •ביצוע תיקונים במסגרת הבדיקות התקופתיות לפי הצורך. •בסיום כל בדיקה יועבר דוח מסכם של הפעולות שבוצעו על ידי הספק. תחזוקה מונעת •העמדת אמצעי לרשות העירייה לדיווח על תקלות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. •במקרה של תקלות חוזרות ונשנות במערכת או ביחידת קצה, תוחלף המערכת או היחידה בשלמותה . תחזוקת שבר

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==