מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 128 הביקורת דגמה תיק AS MADE של " פרויקט אמפי פארק לאומי" . התיק מפרט את מטרות הפרוייקט, שלבי ביצועו, כת ובות IP , ציוד, מערכות כריזה וכדומה. הערות הביקורת 14.2.1 הביקורת ביקשה לקבל 3 תיקי AS MADE עבור האתרים: גן השקדייה, גינת השר משה ושביל הכבאים, אולם התקבלו רק 2 תיקי האתרים הראשונים , כאשר עבור אתר שביל הכבאים לא קיים תיק AS MADE , אלא מסמכי תכנון שונים . 14.2.2 על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת שליטה ובקרה יש תיק י AS MADE רק לחלק מאתרי המצלמות , ו באופן מסודר רק עבור אתרים שהותקנו משנת 2018 ואילך . המלצת הביקורת 14.2.3 הביקורת ממליצה כי העירייה תפעל מול הספק החדש למען עריכת תיקי AS MADE עבור כל האתרים בעיר בהם הותקנו מצלמות אבטחה , שב עבורם אין לעירייה תיקים מסודרים. תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : "סעיף - 14.2.2 אכן, ישנם אתרים ישנים שבהם לא נמצא כי תיעוד של תכנית as made , אך אגף מערכות מידע מכיר היטב את האתרים ואת תכולתם . אתרים אלו צפויים לעבור שדרוג במהלך תכנית עבודה רב שנתית שבוצעה ביחד עם אגף הביטחון ושם בהחלט יופקו תיקי as made חדשים ומעודכנים . סעיף - 14.2.3 המלצה מקובלת ומיושמת. " 14.3 תחזוקה 14.3.1 כללי אף שתקופת ההתקשרות עם הספק מוגדרת ל 36- חודשים, ההסכם קובע תקופת אחריות מיום ההתקנה, ללא קשר לחוזה. סעיף 17.1 להסכם מגדיר את תקופת האחריות והשירות של הספק עבור העירייה: " החל מיום הקמת כל אתר תינתן על ידי הספק תקופת אחריות לתקופה של 24 חודשים או לתקופה ארוכה יותר אם הוזמנה כזו על ידי העירייה ... " ניתן לחלק שירותי תחזוקה לשני סוגים עיקריים:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==