מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 125 הערות הביקורת 13.1.1 מבדיקת הביקורת עולה כי, למרות שברחבי העיר הוצבו מאות מצלמות באתרים רבים, תוך הקצאת משאבים לא מבוטלים, בכל משמרת מוקצה תצפיתן אחד אשר צופה על 12 אתרים בל בד אשר נקבעו כנקודות חמות, ללא סקירה של אתרים נוספים ברחבי העיר. כלומר, לא נעשה שימוש שוטף במרבית המצלמות המוצבות ברחבי העיר. 13.1.2 עוד יוער, כי התצפיתן המוקצה לצפייה במצלמות מסייע במקביל לעובדי המוקד העירוני במענה לשיחות טלפון ובפעולות נוספות אשר מונעות ממנו לה קדיש את מלוא תשומת הלב לצפייה במצלמות עצמן. 13.1.3 מבדיקת הביקורת עולה כי לא נעשה רישום ותיעוד של האירועים הנצפים במצלמות ואשר מדווחים ישירות לביטחון העירוני באמצעות מערכת הקשר. המלצות הביקורת 13.1.3.1 מומלץ כי העירייה תבחן את היקף המצלמות הנצפות בכל זמן נתון במוקד הצופה , וזאת אל מול האתרים והמצלמות הקיימים בשטח ומספר התצפיתנים במשמרת. 13.1.3.2 מומלץ כי העירייה תבחן את הקצאת התקנים לתצפיתנים והגדרת תפקידם במהלך משמרת כתצפיתן באופן בו עבודתם תתמקד בעבודה המוקד הצופה ובצפייה במצלמות, ולא בעבודה המוקד העירוני במקביל. 13.1.3.3 מומלץ כי ייקבע מ נגנון תיעוד מסודר של הדיווחים המועברים בזמן אמת על ידי התצפיתנים באמצעות מערכת הקשר, גם במערכות הממוחשבות של המוקד העירוני . תגובת מנהלת המוקד העירוני: "סעיף 13.1.3.1 - מקבלת את המלצת הביקורת . סעיף 13.1.3.3 – עם סגירת נושא תפיסת ההפעלה תגובש תכנית עבודה בנושא." תגובת השירות המשפטי: " מן העובדה שבכל משמרת מוקצה תצפיתן אשר צופה על 12 אתרים אשר נקבעו כנקודות חמות המסקנה המתקבלת היא כי לא נעשה שימוש שוטף במרבית המצלמות המוצבות ברחבי העיר. יובהר כי שאלה זו הינה במישור המקצועי גרידא ועוסקת בשאלת הצורך במצלמות האבטחה. אך יש להבהיר כי על פי חוות דעתם של גורמי המקצוע, אשר בהסתמך עליה נכתבה חוות דעת עוה"ד

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==