מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 15 הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי עם קיים. תגובות מהנדסת העיר, השירות המשפטי, מנהל מחלקת מבנים מסוכנים, מנהלת המוק ד העירוני ומנהל מחלקת גביה שולבו בסעיפי הדוח השונים. תגובת מהנדסת העיר הובאה במלואה כנספח א'. סעיף 1 בתגובת השירות המשפטי הובא במלואו כנספח ב'. תגובת מנהל המחלקה מיום 6/6/22 הובאה כנספח ג'. הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==