מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 118 12.2.6 עוד מ ומלץ כי הרשימה המפורסמת באתר תכלול פירוט בדבר כל הנתונים הנדרשים, בהתאם לקבוע בהנחיית רמו"ט. תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : "סעיף - 12.2.5 ההמלצה מקובלת ומיושמת ". 12.3 שילוט בכל הנוגע להצבת שילוט, קובעת הנחיית רמו"ט כי על שלטי ההזהרה להיות ברורים וקריאים, לרבות מבחינת גודלם, וכי רצוי שיכללו את הפרטים הבאים : ▪ ציור של מצלמה או סמל גרפי מקובל ; ▪ שם הארגון האחראי על הצבת המצלמה; ▪ תיאור תמציתי של מטרת הצבת המצלמה; ▪ כתובת אתר האינטרנט, אם קיים, בו מפורסמת רשימת המצלמות ומדיניות השימוש בהן. או במידה ולא קיים מס' טלפון וכתובת דוא"ל . הביקורת ערכה סיור במספר אתרים ברחבי העיר בהם מוצבות מצלמות, על מנת לבחון אם העירייה עומדת בתנאים הקבועים בהנחיית רמו"ט בנוגע להצבת השילוט ליידוע הציבור . להלן האתרים בהם סיירה הביקורת ביום 9.1.2022 :

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==