מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 117 העירייה אף מאפשרת לצפות במיקום המצלמות על גבי מפה, כפי שניתן לראות בצילום המסך שלהלן: הערות הביקורת 12.2.1 מבדיקת הביקורת עולה כי רשימת מצלמות האבטחה המוצבות ברחבי העיר מפורסמת באתר האינטרנט העירוני , כנדרש . 12.2.2 מבדיקת הביקורת את "רשימת מצלמות ביטחון" המפורסמת באתר האינטרנט העירוני, עולה כי אין ציון של תאריך פרסום הרשימה. יצוין כי על פי הנמסר לביקורת, העדכון מתבצע אחת לשנה . 12.2.3 עוד עולה כי מספר האתרים בהם מוצבות מצלמות אבטחה ברחבי העיר , כפי שמפורט ברשימת המצלמות שקיבלה הביקורת , אינו תואם למספר האתרים המפורסמים באתר 93 - אתרים מתוך .97 12.2.4 בניגוד לקבוע בהנחיית רמו"ט, רשימת המצלמות המפורסמת באתר העירוני אינה כוללת פירוט בדבר מיקום המצלמה והשטח המכוסה על ידה , מאפייני המצלמה ויכולותיה לרבות הקלטה ומשך שמירתה. המלצות הביקורת 12.2.5 מומלץ כי העירייה תעדכן את רשימת אתרי המצלמות העירוניים המפורסמת באתר הע ירייה אחת ל רבעון , וכן, תכלול פירוט בדבר המועד האחרון בו עודכנה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==