מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 115 מנהלת הבורסה היא הצופה במצלמות במוקד המקומי שיש אצלם וישנו קישור למצלמות גם למוקד הצופה. - בית הצנחן - הייתה דרישה כי יוקם כאתר מקומי. - כלוב נשרים – הייתה דרישה כי יוקם כאתר מק ומי. סעיף - 11.1.5 המלצה מקובלת . כמו כן, חיבור "כל מערכות המצלמות ברחבי העיר למוקד הצופה" הינו יחס של עלות מול תועלת (בעל משמעות כלכלית גבוהה מאוד). כמו כן, בחלק נכבד מהאתרים אין כלל תשתיות תקשורת או קווי תקשורת בכדי שנוכל לחברם אל מול המוקד. " 12 יידוע הציבור 12.1 כללי חוק הגנת הפרטיות קובע בסעיף 1 כי אסור לפגוע בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו. בנוסף, קובע החוק בסעיף 11 חובת שקיפות המחייבת ליידע את הציבור על הצבת מצלמות. ישנן דרכים שונות ליידוע הציבור, ביניהן, הצבת שילוט בסמוך למקום בו המצלמה מותקנת או בכניסה לאז ור הכיסוי של המצלמה, פרסום המקומות בהם מותקנות המצלמות וכדומה. 12.2 פרסום באתר הנחיית רמו"ט קובעת בסעיף 2.11 כי " בשל האיסור בסעיף 1 לחוק לפגוע בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו, כאשר מוצבת מצלמת מעקב יש ליידע את הציבור על כך באופן ברור, על מנת לאפשר למעוניין בכך להימנע מהצילום, ובמקביל לייחס לאנשים המצולמים הסכמה מכללא לאיסוף המידע על אודותם ולשימוש בו. הדרישות באשר למקום פרסום ההודעה לציבור, תוכנה של ההודעה ואופן הפרסום נגזרים מהגדרת המונח "הסכמה" בסעיף 3 לחוק הקובע שההסכמה תהיה מדעת. "

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==