מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 114 המלצות הביקורת 11.1.4 הביקורת ממליצה כי העירייה תערוך מיפוי חדש מסודר עבור כל האתרים ברחבי העיר בהם מוצבות מצלמות אבטחה, וכן תוודא כי נ ערך מעקב ובקרה אחר מועדי פקיעת האחריות, לרבות בחינת הצורך בהארכת תקופת האחריות . 11.1.5 הביקורת ממליצה כי כל מערכות המצלמות ברחבי העיר המותקנות על ידי העירייה יחוברו למוקד הצופה או לחילופין כי ייקבעו נהלים ברורים בדבר הקמת אתרי מצלמות מקומיות אשר אינן מחוברות למו קד במימון עירוני , קריטריונים המאפשרים הקמה מקומית, גורמים מאשרים, מורשי שימוש וצפייה , תוך בחינת עלות מול תועלת בכל הנוגע לחיבורן למוקד . תגובת מנהל אגף ביטחון ואכיפה: " מקבל את המלצות הביקורת." תגובת מנהל ת המוקד העירוני: " מקבלת את המלצת הביקורת. " תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : "סעיף - 11.1.1 ניהול האתרים נעשה ע ל פי " שם האתר " ולא ע ל ידי מספור כזה או אחר. מספר האתר אינו בעל ערך כלשהו, מלבד מס' רץ באותו הקובץ הנצפה. סעיף – 11.1.2 ישנם אתרים שלא חוברו למוקד מכוון שלא היה צורך לחברם והייתה דרישה לחברם כמערכת מקומית, ללא חיבור למוקד. בנוגע לטבלה המצורפת, להלן הסבר: - אתר אצטדיון וינטר מערכת HIKVISION – מדובר על מצלמות שהותקנו בתוך אצטדיון וינטר ועל כל הכניסות והיציאות של האצטדיון. אתר זה אינו שייך יותר לעירייה וירד ממצבת האתרים העירוניים. - גן השר משה – הייתה דרישה כי יוקם כאתר מקומי. - מצלמות סלולריות בורסה – מדובר על מערך מצלמות באזור הבורסה שנעשו באופן עצמאי ע"י בורסה וללא פיקוח או תחת השרביט של אגף מערכות מידע. בפגישות שנערכו ובמס' התכתבויות, הובהר למנהלת הבורסה כי עד שהאתר לא יעמוד בסטנדרטיים העירוני ים הנדרשים (הובהר להם בדיוק מה נדרש ליישם) האתר לא יעבור לחזקת העירייה. נכון להיום

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==