מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 14 3 . מתודולוגיה 3.1 . בדוח הביקורת נבדק הליך הטיפול במבנים מסוכנים בכללותו, החל ב זיהוי ואיתור המבנה המסוכן, בדיקת המפגע, הכנת חוות דעת והוצאת דרישה לתיקון המפגע, בקרה על העבודות שבוצעו לצורך טיפול במפגע, טיפול משפטי כנגד הבעלים במידת הצורך, גביית החזר כספי מהבעלים בגין עבודות שהעירייה ביצעה, סגירת תיק המבנה המסוכן. 3.2 . הביקורת קיימה פגישות ו/או העבירה שאלונים ל בעלי התפקידים הבאים: o מהנדסת העיר o מנהל אגף בינוי ציבורי o מנהל מחלקת מבנים מסוכנים o מנהלת אגף קשרי קהילה o מנהלת המוקד העירוני o היועץ המשפטי o סגנית היועץ המשפטי o חשבת אגפים בינוי ציבורי ותשתיות o חשב אגף הנדסה o מנהל אגף משאבי אנוש 3.3 . איסוף הממצאים לדו"ח הביקורת נערך במהלך החודשים יוני עד אוגוסט 2021 . תקופת הביקורת הינה ינואר – 2019 יולי .2021 כאמור, ממאי 2020 המבנה הארגוני במחלקת מבנים מסוכנים התפצלה מתוך מחלקת בניה ציבורית, כשאחד ממהנדסי מחלקת בנייה ציבורית מונה כמנהל מחלקת מבנים מסוכנים. הביקורת מציינת לחיוב כי מאז פוצלה מחלקת מבנים מסוכנים מתוך מחלקת בניה ציבור י ת (מאי 2020 ) ניכר שיפור בטיפול במבנים המסוכנים בהשוואה למצב שקדם להקמתה, ועודכנו שיטות העבודה, באופן שהפחית את היקף וחומרת הליקויים בכמה משלבי העבודה. 3.4 . בדיקת מדגם תיקים לצורך בדיקת תהליכי הניהול והבקרה בגין מבנים מסוכנים , הביקורת דגמה: 23 תיקים במחלקה. 19 כתובות של מבנים מסוכנים לגביהם הגיעו פניות תושבים למוקד העירוני. הביקורת נערכה בחודשים מאי – 2021 נובמבר .2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==