מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 112 לגבי סעיף 10.1.3 בכל מצלמה אשר מותקנת, מתבצע ביטול להקלטת הקול באופן מקומי על יחידת הקצה כחלק מהגדרת התצורה של המצלמה. העירייה פועלת בדיוק עפ"י רשם מאגרי המידע 4/2012 ומיישמת הלכה למעשה את הרשום. זהו גם חלק מהנוהל העירוני של הגדרות התצורה עבור ציודי קצה (מצלמה) שמותקנים ואכן מיושם. " התייחסות הביקורת לתגובה: הביקורת תציין כי הוצגו בפנייה על ידי ס.מנהל אגף מערכות מידע המסמכים המפורטים המוגשים לועדת ההיגוי ובכלל זאת פירוט פונקציות האנליטיקה. ככל וה ו ועדה תקבע באופן ברור את הפוליגונים, זמני השימוש וכל הנדרש על מנת להבטיח שימוש תקין בפונקציות האנליטיקה הרי שהדבר תקין. בנוסף בכל הנוגע לשימוש בפונקציית הקול, הביקורת ערכה בדיקה נוספת במסגרתה הועברו לה הגדרות של 3 מערכות שונות בזמן אמת ונמצא שאכן פונקציית הקול מנוטר לת באופן מקומי. תגובת השירות המשפטי : " העובדה שבמצלמות קיימת אפשרות טכנית לחיבור לרמקול ולהקלטה אינה מעלה או מורידה שכן מדובר באופציה טכנית בלבד שלא נעשה בה כל שימוש, מידע כזה אינו מוקלט וממילא אינו נשמר. האמירה לפיה לחלק מהמשתמשים יש הרשאה להפעלת הקלטת ק ול, הינה אמירה מטעה וחמורה ביותר, אשר משתמע ממנה כאילו אין פיקוח ובקרה על בעלי ההרשאה הנ"ל. על פי המידע שנמסר לשירות המשפטי מגורמי המקצוע; בפועל בעל ההרשאה הוא מנהל שליטה ובקרה ועובדיו בלבד, וקיימת אבטחה כבדה על החיבור למצלמות אלה ."

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==