מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 111 10.1.3 מבדיקת הביקורת את מערך ההרשאות ל צ פייה במצלמות עלה כי למצלמות יכולת לבצע הקלטת קול ושמירתו, וכן כי ל חלק מה משתמשים יש הרשאה להפעלת הקלטת הקול : המלצת הביקורת 10.1.4 מומלץ כי ייערך דיון מפורט ב נושא השימוש בתכונות ה מיוחדות במצלמות האבטחה והמשמעויות שלו . כלל ויוחלט לעשות שימוש ב פונקצי ות אנליטיקה , על העירייה לקבוע באופן מדויק באי לו מצלמ ות ספציפיות י תאפשר השימוש ב פונקצי ות האנליטיות תוך קביעת הגדרות ברורות למטרת ואופן השימוש בהן, תחימת השימוש לזמנים מסוימים , בדיקת שטח הצילום וצמצומו ככל שניתן וכ דומה. תגובת מנהל אגף ביטחון ואכיפה : "הדבר נבחן בימים אלה כפיילוט ב- 7 אנליטיקות שונות." תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע מחשוב וחדשנות : "סעיף " - 10.1.2 בכל סקר אתר שמבוצע בשטח, מנהל השיטור העירוני, הוא זה הקובע באילו מצלמות תוטמע אנליטיקה ובאילו לא וכל זאת עפ"י שיקול דעתו המקצועי, הוא זה הקובע את הדמ"צ (ד רישות מבצעיות) . כל זה מוטמע בסקר האתר עצמו. פריסת המצלמות שבהן משולבת אנליטיקה אף מוצגת לחברי הוועדה ומובאת לאישורם. האנליטיקה בה נעשה שימוש היא מינורית (כניסה לפוליגון, התקהלות וחציית קו) דבר אשר מייתר צפייה על ידי מוקדנים .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==