מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 110 הפונקציות המיוחדות במצלמות מאפשרות ביצוע ניתוחים ומעקבים שונים בחומר המצולם על ידי המצלמות, באופן אוטומטי וממוחשב על בסיס קול, תנועה, לבוש, שפת גוף וכדומה . יכולות אלו של המצלמות ניתנות לשימוש רק באמצעות מערכות אנליטיקה מיוחדות . ההחלטה על שימוש באנליטיקה צר יכה לכלול הגדרה ברורה של אילו מצלמות ספציפיות נדרשות התכונות ומדוע. הביקורת קיבלה לידיה מסמך נוסף מיום 13.5.2021 מהשירות המשפטי (להלן: " חוו"ד בנושא האנליטיקה "), בו עוה"ד חווה דעתה בנוגע ל שימוש בטכנולוגיה של אנליטיקה במצלמות האבטחה: " אנליטיקה במשמעותה כאן, היא יכולת המצלמה לזהות תנועה חריגה בשטח, ויכולתה להתריע בזמן אמת על תזוזות לא רצויות. לדוגמה: חציית קו לתוך שטח סטרילי, התקהלות , שוטטות, כניסת אדם או רכב למקום אסור ועוד. מערכת האנליטיקה מעבדת את צילומי הווידיאו המגיעים ממצלמות האבט חה המוצבות בשטח הציבורי. דהיינו, מערכת זו של אנליטיקה מאפשרת זיהוי אוטומטי של מצבים חריגים במרחב המסומן ללא התערבות יד אדם, יוצרת התראה מיידית למוקד העירוני, אשר יכול להגיב בו ברגע באמצעות מערכת הכריזה. הצורך בשימוש באנליטיקה ובכריזה קיים, בעקבות הקושי לצפ ות בו בזמן בכמות המידע העצומה העולה מהמצלמות הרבות המוצבות במרחב הציבורי, וכתוצאה מריבוי המידע – חוסר האפשרות להבחין באירוע הדורש תגובה, ולהגיב לו בזמן הנכון .... דעתי היא, שהשימוש במערכת האנליטיקה במצלמות האבטחה הוא נדרש ואף חיוני. אלא שעל השימוש להיות מיד תי ומושכל, ולאחר בדיקת הצורך בכל מקום לגופו, על פי המיקום הציבורי ושימוש הציבור בו, על פי ההיסטוריה של אירועי האלימות שקרו בו, ועל פי דרישות אגף הביטחון ". בדיון שנערך בועדת ההיגוי ביום 18.5.2021 " הו חלט פה אחד לאשר שימוש בטכנולוגיית האנליטיקה במצלמות הביטחון וגם שימוש בכריזה". הערות הביקורת 10.1.1 מבדיקת פרוטוקולי דיוני ועדת ההיגוי בשנת 2021 כי הוועדה דנה במיקומי המצלמות, שטח הכיסוי, שעות פעילותן - תקין . 10.1.2 מבדיקת הביקורת את פרוטוקולי דיוני ועדת ההיגוי בשנת 2021 , עולה כי בחלק מאתרי המצלמות בהם אושרה הטמעה של מער כת אנליטיקה , צוין " במצלמות תוטמע מערכת אנליטיקה אשר תמקסם את פעילות המצלמות ותתריע על מפגעים בזמן אמת... " , אולם, ללא מתן נימוק בדבר הסיבות לשימוש במערכות האנליטיקה או פירוט באילו מצלמות תוטמע המערכת מבין המצלמות המותקנות באתר .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==