מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 109 תגובת מנהל אגף הביטחון והאכיפה : "מקבל את המלצת הביקורת." תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע, מחשוב וחדשנות : " בתאריך ,18.5.21 התקיימה ועדת היגוי, אשר אישרה פה אחד את הצבת המצלמות הקיימות לאחר הצגת האתרים הרלוונטיים וסקירתם בפני הועדה. " 10 קביעת מאפייני מערך המצלמות הנחיית רמו"ט קובעת כי בתכנון ובשימוש ב מצלמות, ההגנה על פרטיות הציבור צריכה לשמששיקול מרכזי, וזאת באמצעות הכרעה בכל אחד מ הנושאים הבאים: • יש להציב את המצלמה במקום ובזווית שיכסו במידת האפשר רק את השטחים הרלוונטיים . במקרים בהם לא ניתן לעשות זאת , יש לשקול שימוש בטכניקות הסוואה או ערבול של הצילומים העודפים . מיקום התקנת המצלמות וזווית הצילום • יש להתקין בכל אתר את מספר המצלמות המינימאלי החיוני להשגת המטרה . מספר המצלמות • יש לצמצם את פעילות המצלמות רק לזמנים בהם הצילום הוא רלוונטי למטרה המבוקשת . זמני הצילום • יש להתאים את איכות הצילום למטרה המבוקשת ולא להשתמש בזיהוי פנים כשאין צורך בכך . רזולוציית התמונה ואיכותה • שילוב מערך המצלמות עם מאגרי מידע נוספים . • טכנולוגיית זיהוי פנים או צורת הליכה . • יכולות מעקב דינמיות על בסיס קול , תנועה, לבוש, שפת גוף וכדומה . • צילום תרמי או אינפרה - אדום לתנאי ראות קשים . • מפתוח ותיוג מתוחכמים המאפשרים עריכת חיפושים אוטומטיים במאגר . שימוש בפונקציות מיוחדות

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==