מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 107 תכלית ראויה - מטרת הצבת המצלמות חייבת להיות מוגדרת ומפורשת, כאשר על הפגיעה בזכות לפרטיות להיות ראויה ומצויה בתחומי אחריותה של הרשות המקומית. מידתיות - המטרה לשמה הוחלט על הצבת המצלמות חייבת להיות מידתית לפגיעה בזכות הפרטיות ולעמוד בשלושה מבחני משנה: 1 . בחינה האם המצל מות הן האמצעי המתאים והיעיל להשגת המטרה. 2 . בחינה האם לא ניתן להשיג את התוצאה באמצעי אחר שפוגע פחות בזכות לפרטיות. 3 . בחינה האם התועלת מהשגת המטרה גוברת על הפגיעה בפרטיות שתיגרם בעטיה. שימוע ציבורי פומבי - קבלת הכרעה נכונה בדבר הצבת מצלמות במרחב הציבורי, בדרך כלל מצדיקה קיום שימוע ציבורי פומבי על מנת לאפשר לציבור להביע עמדתו. במידה והדבר אינו אפשרי, יש להיוועץ ברשויות אחרות , בבעלי עניין הנוגעים לדבר או אשר יושפעו מהצבת המצלמות הספציפיות. הביקורת ביקשה לקבל את פרוטוקול ה ו ועדה העירונית בה התקבלה ההחלטה על הקמת מערך מצלמות אבטחה ברחבי העיר. הביקורת קיבלה לידיה מסמך מיום 13.5.2021 שנכתב על ידי עורכת דין מהשירות המשפטי של העירייה עבור סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות (להלן: " חוו"ד השירות המשפטי "), בו היא בו היא מחווה דעתה כי: " ביום 9.2.2021 נערכה ... ישיבה באגף מערכות המידע, בנושא אישור מצלמות האבטחה אשר כבר הוצבו. בישיבה צפיתי במסכים בהם ניתן לראות את המצלמות בפעולתן, וקיבלתי סגן מנהל אגף מערכות מידע, מחשוב וחדשנות הסבר ופירוט לגבי הצבת המצלמות, פיזורן, רמת התחזוקה שלהן, המעקב הנעשה אחריהן, היקף הצ ילומים המבוצע ועוד. .. באופן כללי, ובלא שיש ביכולתי לבדוק כל מצלמה לפרטיה ודקדוקיה, נראה שהמצלמות הוצבו על פי חוק, בהתאם לתכלית השמירה על הביטחון הציבורי והסדר הציבורי, ובמידתיות הראויה . ... בנוסף נראה שתכנון הצבת המצלמות והפעלתן נעשו תוך ההגנה הנדרשת על הפרט יות, במיקום, התקנתן, במספרן, בזוויות הצילום, זמני הצילום והפונקציות המיוחדות שלהן " כאמור, דיוני ועדת ההיגוי לאישור פרטני של הצבת מצלמות נערכו רק החל משנת 2021 לאחר פניית הביקורת בשאילתא בנושא בחודש דצמבר .2020 תכלית ראויה מידתיות שימוע ציבורי פומבי

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==