מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 106 המלצת הביקורת 8.1.2 מומלץ כי ייערכו תוכניות עבודה שנתיות הכולל ו ת מטרות ויעדים ברורים הניתנים למדידה ולמעקב אחר יישומם משנה לשנה, עבור המוקד הצופה אשר מהווה חלק מהותי מפעילותו של המוקד העירוני , ובכלל זאת: o בניית תוכניות הכשרה וחפיפה למוקדנים/ תצפיתנים חדשים; o עריכת הדרכות ורענון מידע מקצועי ב היבטי ם שונים כגון שירות לתושב, שמירת סודיות , הנחיית רמו"ט וכ דומה; o עריכת תוכניות אכיפה שנתיות וצפייה ממוקדת במצלמות באזורים מסוימים בהתאם למועדים ידועים מראש (כגון חגים, ארועים קבועים מראש וכדומה). תגובת מנהל ת המוקד העירוני: " עם סגירת נושא תפיסת ההפעלה תגובש תכנית עבודה בנושא. " 9 קבלת ההחלטה על הקמת מערך מצלמות עירוני באפריל 2012 פרסמה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע הנחיה מספר 4/2012 שכותרתה "שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן" (להלן: " הנחיית רמו"ט )" . מטרת הנחיי ה זו הינה להבהיר את עמדת רשם מאגרי מידע ביחס לתחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 על שימוש במצלמות במרחב הציבורי. הנחי ית רמו"ט קובעת כי על רשות מקומית " לקבל את ההחלטה על השימוש במצלמות האבטחה באופן מושכל ומודע, לאחר בחינת הצרכים והחלופות ... יש לערוך בדיקה מקיפה של השלכות השימוש במצלמה על זכויות הציבור, ובמיוחד על הזכות לפרטיות ." הנחיית רמו"ט קובעת שורת נושאים אליהם יש להתייחס במסגרת קבלת ההחלטה על עצם הצבת המצלמות ובדיקת ההשלכות מכך בנוגע לכל אתר ואתר . להלן תרשים המציג את הנושאים הללו:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==