מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 105 8 תוכנית עבודה תכנית עבודה שנתית היא מתווה מפורט, תחום בזמן ובמשאבים אשר מגדיר מה היחידה הארגונית תעשה, כיצד יבוצע, על ידי מי, מתי ובאילו משאבים. בנוסף קובעת התכנית השנתית מהן התוצאות הרצויות מהעשייה. על פי "מודל תוכנית עבודה אפקטיבית - קווים מנחים לרשויות מקומיות" שפורסם על ידי משרד הפנים בשנת 2016 (להלן: " מודל תוכנית עבודה )" תוכנית עבודה אפקטיבית הינה כלי לניהול אשר מאפשר יישום החזון של הרשות באמצעות תכנון עתידי, תוך פיקוח ומעקב אחר ההתקדמות, זיהוי אתגרים וכשלים, הערכת יעילות ושיתוף פעולה חוצה ארגון על בסיס מטרות ו יעדים משותפים. זאת ועוד, מציין המודל כי תוכניות העבודה השנתיות של הרשות מהוות כלי עזר בחשיבה אסטרטגית ומשקפות את כלל הפעולות שהרשות מתכננת לבצע בתקופה נתונה, כדי להגיע מהמצב הקיים למצב עתידי רצוי שאליו היא שואפת ויכולה להגיע. מודל תוכנית עבודה קובע שלושה תהליכים הכרחיים בבניית תוכנית עבודה אפקטיבית: 1 . תכנון מקדים - חזון המבטא את הערכים והשאיפות של הרשות המקומית, הערכת המצב הקיים וזיהוי פערים, יעדים אגפיים המשקפים כיווני פעולה רצויים למימוש החזון; 2 . כתיבת תוכניות - משימות הנגזרות ממטרות ויעדי הרשות ומדדים היוצרים בסיס להערכת והסקת מסקנות לצורך ביצוע שינויים והתאמות; 3 . מדידה ובקרה - איסוף נתונים שיטתי ומתוכנן, ביצוע מדידה ובקרה הינם קריטיים ויש לבצע אותם לאורך כל התהליך החל משלב התכנון ועד לשלב הסקת המסקנות במשך השנה ובסיומה. הביקורת ביקשה לקבל את תוכניות העבו דה של המוקד העירוני עבור השנים 2019-2021 על מנת לבחון את התייחסותן למוקד הצופה. הביקורת קיבלה את תוכנית העבודה של אגף קשרי קהילה עבור שנת 2019 בלבד . מנהלת המוקד השיבה לבקשת הביקורת כי " בשנים 2020 ו- 2021 לא נדרשנו להכין תוכניות עבודה. לאורך כל השנים תוכנ יות העבודה של המוקד העירוני נכתבו כחלק מתוכנית העבודה של אגף קשרי קהילה. " הערת הביקורת 8.1.1 מבדיקת הביקורת את תוכנית העבודה של האגף לקשרי קהילה של שנת 2019 הכוללת את תוכנית העבודה של המוקד העירוני, עולה כי התוכנית אינה מתייחסת כלל למוקד הצופה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==