מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 104 הערות הביקורת 7.1.1 מבדיקת הביקורת עולה כי כתב ההתחייבות אשר מצורף כנספח ד' לנוהל המצלמות העירוני אינו ברור וקריא, ולא עודכן משנת .2017 7.1.2 מבדיקת הביקורת את נוסח כתב ההתחייבות עליו חתמו עובדי המוקד הצופה אול מול נוסח כתב ההתחייבות המצורף לתורת ההפעלה, עולה כי כתב ההתחייבות העירו ני אינו מתייחס באופן ספציפי לעבודה במוקד הצופה ואינו כולל את ההתחייבויות המהותיות הבאות: ▪ לא להעתיק בדרך כלשהי צילומים, מידע או מסמכים שהגיעו לידי התצפיתן ; ▪ לא לפרסם את המידע בדרך כלשהי ; ▪ הבטחת הגישה לחדר השרת למורשים בלבד . המלצת הביקורת 7.1.3 הביקורת ממליצה לערוך את כתב ההתחייבות עליו מוחתמים עובדי המוקד העירוני בהתאם לנוסח כתב ההתחייבות המצורף לתורת ההפעלה, וכן, ל צרפו לנוהל המצלמות העירוני באופן בו ניתן יהיה לקרוא את המסמך . תגובת מנהל ת המוקד העירוני: " מקבלת את המלצת הביקורת . " • שמירה על סודיות מוחלטת של כל מידע אליו נחשף התצפיתן 1 • איסור על מסירת מידע לצד ג ' ללא אישור מראש בהתאם לכללים 2 • שימוש בדואר אלקטרוני לצרכי עבודה בלבד 3 • איסור על שימוש אישי במערכות המחשוב 4

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==