מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 13 המחלקה אחראית לאיתור המבנים המס וכנים, להכרזת מבנה כמסוכן לפי חוק העזר, ואף למשלוח הודעה/דרישה לבעלים לצורך תיקון המבנה/אטימתו/הריסתו. בנוסף, עליה לבצע ביקורת מעקב ולנתב את הטיפול במקרה, לפי הצורך ולפי סוג הסכנה. בסופו של התהליך היחידה סוגרת את התיק במערכת. בתהליך מעורבים גם המוקד העירו ני המקבל פניות מתושבים בנושא מבנים מסוכנים ומעבירן למחלקת מבנים מסוכנים; וכן השירות המשפטי הנותן ייעוץ משפטי ואמור להגיש כתבי אישום נגד בעלי נכסים בגין אי ביצוע עבודות שנדרשו לפי לחוק העזר , ואמור להגיש כתבי אישום במקרה של עבירה על חוק העזר. לעבודות שמבצע ת העירייה להסרת סכנה במבנים מוקצה תב"ר מס' 731000/4863 בנושא מבנים מסוכנים. תב"ר זה תוקצב בשנת 2021 ב- 700,000 .₪ 1.2 . מבנים מסוכנים בעיר בגיליון האקסל שנערך במחלק ת מבנים מסוכנים ומרכז את נתוני המבנים המסוכנים בעיר, רשומים כ- 140 מבנים מסוכנים. עם זאת יצוין, כי הגיליון אינו מכיל את כלל המקרים שאותרו בשנים האחרונות. לפי נתונים מינואר ,2022 שמסרה מהנדסת העיר, במדינת ישראל תוכננו עד שנות ה 90- המאוחרות, מבנים לאורך חיים של 50 שנה. על פי מיפוי ממערכת GIS , בעיר רמת גן 4,814 מבנים מתוך 8,898 מבנים ( 53% מהמבנים בעיר) הם בני יותר מ- 50 שנה, רבים מהם אף בני יותר מ- 70 שנה, ולכאורה הגיעו "לסוף חייהם". בנוסף לכך, ל- 1,626 מבנים חסר גיל המבנה. לדבריה , האירוע של קריסת הבניין בחולון, שאירע בספטמבר ,2021 וקריסת הבניין ברחוב ביאליק 33 בעיר רמת גן (לגביו יורחב בהמשך הדו"ח) – "הוא לא מקרי, אלא הסנונית הראשונה . סביר כי לאורך זמן יקרסו מבנים נוספים , חס וחלילה על יושביהם , תוך פגיעה בנפש". עוד הוסיפה המהנדסת כי:" ההנחה שלא נצליח למנוע 100% איתור מבנים לפני קריסה ולהציל חיים, אולם עלינו לבצע מאמץ על מנת להקטין את הסכנה ולמנוע אותה, במבנים שיאותרו כמסוכנים , בדרך של טיפול במבנים חשודים קיימים, ביצוע סקרים יזומים , קבלת חוו"ד הנדסית, הריסה, תיקון ואכיפה ...על הרשות להקצות משאבים חדשים וייעודיים לביצוע המשימות הנוספות ." 2 . מטרת הביקורת מטרת הביקורת הינה לבחון את נאותות פעולות העירייה בהליכי איתור המבנים המסוכנים, הטיפול בסכנות והבקרה על הטיפול בהן.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==