ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף קשרי קהילה | מחלקת איכות השירות אגף קשרי קהילה

מחלקת איכות השירות

  • מעיין גחטן

    מנהלת מחלקת איכות השירות ומרכז השירות העירוני

המחלקה לאיכות השירות הוקמה בראשית 2015 במסגרת אגף קשרי קהילה. הקמת האגף והמחלקה הם תוצר של החלטות ראש העיר והנהלת העירייה להניף את דגל השיפור והמצוינות בשירות לתושבי העיר כנושא מוביל בעבודת העירייה.


המחלקה מהווה את הזרוע המקצועית שמובילה את התהליכים ומבצעת עבודה ממוקדת, על בסיס נתונים בתוך יחידות העירייה. חזון השירות האיכותי בעיר רמת- גן: עובדי עיריית רמת-גן יעמדו לרשות התושבים ובאי העיר, יעניקו להם שירות מיטבי ואפקטיבי, יהיו קשובים ורגישים לצרכיהם ולפניותיהם בכל עת, על מנת להעלות את איכות החיים בעיר ולשפר את שביעות רצון התושבים ואורחי העיר.


תפקידי המחלקה: ביצוע מעקב ובקרה באמצעות ניתוח נתוני מערכת שירות הלקוחות הממוחשבת, סקרי שביעות רצון, לקוח סמוי, שיחות טלפון לקבלת משוב מפונים ופגישות עמם במשרדי העירייה ובסביבת מגוריהם, הפקת דוחות וגיבוש הצעות בתחום שיפור השירות למנהלת אגף קשרי קהילה ולהנהלת העיר, ייצור והטמעה של ערכים, תודעה ושפת שירות עירוניים אחידים בקרב נותני השירות בעירייה, הנחלת כלים ומיומנויות בתחום מתן שירות למנהלים ונותני השירות ביחידות העירייה, קביעה ועדכון של יעדי השירות, הובלת פרויקטים לשיפור השירות ביחידות העירייה, שותפות מלאה עם אגף התקשוב בהטמעת מערכת לשירות לקוחות C.R.M והמערכות שמתממשקות אתה בקרב יחידות העירייה נותנות השירות, חיפוש מתמידבשותפות עם אגפי העירייה ומחלקותיה אחר פותרונות טכנולוגיים ואחרים לשיפור השירות לתושב.