ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף קשרי קהילה | המוקד העירוני | מוקד צופה המוקד העירוני

מוקד צופה

המוקד הצופה הינו מרכז שליטה ובקרה הפועל באמצעות מערכת של מצלמות וחיישנים. הקמת המוקד הצופה מובילה לשיפור איכות החיים של תושבי העיר וביטחונם, תוך הדגשת עדיפותם, הבנת צרכיהם, טיפוח סביבתם ומתן מענה מהיר ויעיל לפניותיהם.

פעילות המוקד הצופה הינה:

  • בקרה על מוקדי אלימות, איתור מוקדם והכוונת גורמי אכיפה לצורך מניעת אלימות.
  • הכוונת כוחות תגובה לטיפול באירועי אלימות.
  • תיעוד עבירות אלימות וונדליזם וסיוע לגורמי האכיפה למיצוי הדין עם העבריינים.
  • סיוע בניהול אירוע בשעת חירום.
  • תיאום בין גורמי האכיפה השונים בשגרה ובחירום מהווה כתובת לפניות תושבים בנושא הביטחון האישי ואיכות חיים.
  • סיוע לשליטה בפעילויות המחייבות תיאום בין גורמי הרשות המקומית, לדוגמה: אירועים בהם פועלים סיירת הורים ושיטור משולב.