ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף קשרי קהילה אגפים ומחלקות

אגף קשרי קהילה

  • נירית חן

    מנהלת אגף קשרי קהילה ושירות

אגף קשרי קהילה מממש בפעילותו את החזון לייצר ולהדק את הקשר בין העירייה לקהילה, לשותפות עם התושבים, מתן שירות איכותי ומתקדם לתושבי העיר, העלאת שביעות הרצון ומינוף השירות לתושב. האגף יוזם ומקדם תהליכים להטמעת שיפור השירות ולמען מצוינות בשירות. בשנה האחרונה המחלקה הובילה תהליך עירוני של הטמעת מערכת ה-C.R.M דינמיקס בכל אגפי העירייה, מערכת המושתת על בסיס נתונים בתחום נתינת שירות איכותי. התיעוד יצר סדר ארגוני, הפניות תטופלנה בזמן, התושב יקבל תשובה מסודרת, אמינה, ראויה, מדויקת ומקצועית מעובדי העירייה המסורים.

המחלקות עובדות כתף אל כתף באיתור צרכי התושבים, תוך שילוב ידיים המאפשר יצירת מענים אופטימאליים לתושב, לשכונה וברמה העירונית. המחלקה אמונה על יצירת קשר עם קהילות ארגונים ומוסדות הפועלים בעיר ורותם אותם ליצירת מיזמים משותפים עם עיריית רמת-גן למינוף העיר ולרווחת תושביה. המוקד העירוני והמחלקה לפניות הציבור הם לב ליבה של מחלקת קשרי קהילה, הם אלו שעומדים בפרונט מול התושבים, הם המראה שדרכה משתקפים צרכי ופניות התושבים. מחלקת שירות התושב בקהילה הוקמה על מנת לייצר קשר ושיח פתוח עם תושבי השכונות, לזהות צרכים ולתת מענה. המחלקה לאיכות השירות מבצעת תהליך בקרת איכות ומודדת את שביעות הרצון של התושבים.