ראשי | מתחברים לקהילה | תנועות וארגוני נוער | תנועת "עוז" תנועות וארגוני נוער

תנועת "עוז"

תנועת הילדים עוז הוקמה בשנת 1989 במטרה ליצור חינוך חברתי ערכי משמעותי דרך החינוך הבלתי פורמאלי כהשלמה לחינוך הילדים בבתי הספר. התנועה פועלת בקרב ילדי ישראל בכיתות א-ג וזאת מתוך הבנה שגיל זה הינו משמעותי מאוד בפיתוח האישיות, ההבנה החברתית והקניית ערכיים יהודיים וציוניים. התנועה יוצרת מענה חברתי, ערכי ותרבותי על ידי פעולות שבועיות, סדנאות חינוכיות, טיולים וסיורי חוויה לאומית ויהודית, סמינריונים וחידונים המועברים במהלך השנה לכלל הסניפים. תנועת עוז שואפת לגדל את ילדי ישראל על יסודות איתנים של יהדות, אהבת העם והארץ ולהקנות להם כישורי חיים. מטרות התנועה: בנית בסיס חברתי משלים לחינוך הפורמאלי, הקניית ערכי הציונות והיהדות לגיל הצעיר, בניית קהילות שסובבות סביב העשייה הקהילתית בעוז, יצירת רצון וצורך להמשיך פעילות בתנועות הנוער הבוגרות ובניית תפיסת הקשר בין יחיד לחברה ולתנועה- בין כלל לפרט. מוקדי התנועה: יהדות, ציונות, מיקוד בשכבת הגיל הצעיר, יצרנות ופיתוח כישורי חיים.

התנועה פועלת ברמת -גן בעמידר ומציעה פעילות חברתית-ערכית לילדי כיתות א-ג.

לפרטים נוספים והצטרפות: מחלקת צעירים, נוער וסטודנטים | 03-6753643