ראשי | מתחברים לקהילה | תנועות וארגוני נוער | הנוער העובד והלומד תנועות וארגוני נוער

הנוער העובד והלומד

תנועת הנוער העובד והלומד, התנועה הגדולה והמגוונת בין תנועות הנוער בישראל, הוקמה ב-1924 על קרקע ארץ ישראלית, על ידי בני נוער עובדים, דלים ועזובים שהתאגדו להגן על עבודתם וזכויותיהם.

בתנועה כיום מאות סניפים, קינים ומועדונים בכל רחבי הארץ: מקרית שמונה ורמת הגולן בצפון ועד אילת בדרום. בתנועה חברים עשרות אלפי חניכים יהודים, ערבים ודרוזים, נערים עובדים ולומדים, מהעיר, עיירת הפיתוח, הקיבוץ והמושב, נערים מנותקים ונערים עולים. כל אלו מודרכים ומלווים באופנים המתאימים להם ופועלים להידוק הקשר הפנים-תנועתי.

האיגוד המקצועי לנוער הוא הארגון היציג על פי חוק של הנערים העובדים בישראל. הוא עוסק בארגונם, חינוכם, ליווי מקצועי, הגנה על זכויותיהם והבראה לנערים העובדים. האיגוד המקצועי מקיים מערכת הכשרה מקצועית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים ציבוריים וממלכתיים. התנועה פועלת בקרב אלפי נערים ונערות אשר נשרו ממעגל הלימודים והעבודה, ומפעילה מרכזי למידה ובתי ספר במסגרת רשת חינוכית-טכנולוגית אשר יוסדה כדי לתת מענה לצרכים המיוחדים של נוער זה.

בקינים העירוניים, בקינים הערבים והדרוזים, בקיבוצים ובמושבים מתקיימת פעילות חינוכית מגוונת וענפה ובתוכה סמינרים והשתלמויות, מחנות וטיולים, לצד העשייה המקומית היומיומית. במקומות אלו קיים דגש מרכזי על המעורבות בחברה הישראלית. החניכים רואים בפעילות הקהילתית סביבם יעד חשוב ויוצאים מסניפיהם להדרכה והפעלת מרכזים וקינים במקומות המאופיינים ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, תוך אמונה בזכותו של כל ילד ונער בישראל לקבל חינוך ערכי ברוח תנועת הנוער העובד והלומד.

 

  • בעיר רמת-גן פועל קן עלית ברחוב שפירא 4