ראשי | מתחברים לקהילה | תנועות וארגוני נוער | מכבי צעיר תנועות וארגוני נוער

מכבי צעיר

ה"מכבי צעיר" הינה תנועת נוער של תנועת ה"מכבי" והיא תנועה חינוכית הנשענת על ערכי הציונות, היהדות והספורט. התנועה מכוונת ומחנכת את חבריה לחלוציות ולשירות בכל שטחי החיים, לפי צווי שעה בדרכי יוזמה אישית יוצרת. כיום בתנועה ישנם כ-25 סניפים ומוקדי פעילות. לתנועה אלפי חניכים ובוגרים בשכבות ג´ עד י"ב.

תנועת ה"מכבי צעיר" שמרה על השימוש בספורט כאמצעי חינוכי, על החינוך לערכי היהדות והציונות, תוך הכרה שבתנועה יכולים להיות חברים בעלי דעות שונות ומגוונות וללא יחוד מפלגתי כחלק ממהות התנועה.

תנועת ה"מכבי צעיר" הייתה מהראשונות מבין תנועות הנוער בארץ שאימצה את ערכי החינוך הבלתי פורמאלי וקיבלה הערכה על כך ממשרד החינוך. תנועת ה"מכבי צעיר" הינה עמותה רשומה משנת 1997.

החינוך בתנועת ה"מכבי צעיר" עובר באמצעות ההדרכה ככלי מרכזי להעברת מסרים חינוכיים וערכיים, לגיוס בוגרים וחניכים ויצירת השפעה חיובית על המתרחש בקהילה. מתוך כך אנו מאמינים כי כל פעילות בקבוצה, בסניף ובתנועה חייבת להיות משמעותית חוויתית ורלוונטית. באמצעות הדרכת המח"ר המסרים והתכנים אשר עוברים לחניכים השונים עומדים במבחן יצירת העניין ותוכן בעל ערך, יצירת חוויה חיובית אשר מעוררת את כל החושים ומשאירה חותם וכמובן מותאמת לגיל, לאופי הקבוצה, לתהליך החינוכי ולצו השעה.

תנועת ה"מכבי צעיר" כחלק מהיותה התנועה היהודית הגדולה בעולם,  מעודדת את החיבור שבין נוער ישראלי ונוער יהודי בתפוצות. לתנועה זהות ברורה כחלק מהארגון היהודי הגדול בעולם, מכבי תנועה עולמית. תנועת ה"מכבי הצעיר" לוקחת חלק מרכזית במפעלי המכביה שמתקיימים אחת לארבע שנים. חשוב מכך תנועת הנוער שומרת על קשר רציף עם נוער בקהילות השונות בתפוצות אם במפגשים, משלחות, אירוחים ופעילויות משותפות.

 

  • בעיר רמת-גן פועל סניף ברחוב איינשטיין 16, מרכז קהילתי ויצו מיאמי ביץ'
  • גרעין שנת שירות מכבי צעיר - פועל במסגרות החינוך הפורמאליות ובמסגרות הבלתי פורמאליות יוזם פעילויות חברתיות-ערכיות תוך שיתופי פעולה עם הגורמים הפועלים בקהילה, במטרה לחזק את הקשר בין תנועת המכבי הצעיר לקהילה ולהגדיל את מספר החניכים החברים בסניף.