ראשי | מתחברים לקהילה | תנועות וארגוני נוער | כנפיים של קרמבו תנועות וארגוני נוער

כנפיים של קרמבו

תנועה לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים מורכבים. התנועה מקיימת פעילות חברתית-חינוכית בלתי פורמאלית פעם בשבוע בשעות אחה"צ, במודל של חונכות אישית-במסגרת קבוצתית. מרבית החונכים הינם בני נוער מהחינוך הרגיל.

 

הפעילות המשותפת תורמת להגברת המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ולנגישות חברתית, תוך מתן מענה לצרכיהם הרגשיים והחברתיים והשתלבותם בחברה הישראלית של אנשים עם צרכים מיוחדים. "כנפיים של קרמבו" קולטת ילדים רבי נכויות (מגבלות פיזיות/קוגניטיביות/מרחביות/ חושיות/תקשורתיות) ונותנת מענה לצרכים החברתיים שלהם, במכוונות לפיתוח מיומנויות חברתיות, בינם לבין עצמם, ובינם לבין החונכים שלהם.

 

הפעולות המועברות בתנועה עוסקות בנושאים שעל סדר יומה של החברה הישראלית והחברה האוניברסאלית. בנוסף מתקיימות פעילויות של תרומה לקהילה. במסגרת תנועות הנוער מתקיימים אירועים שבטיים ותנועתיים. התנועות נוטלות חלק פעיל באירועים עירוניים ובפעילות למען הקהילה.

בעיר רמת-גן פועלים 2 סניפים:

  •  בית ספר קורצ'אק , רחוב גדעון 28
  • בית הצנחן, רחוב רוקח 121