ראשי | מתחברים לקהילה | התנדבות בעיר | סיירת תיקונים התנדבות בעיר

סיירת תיקונים


קבוצת מתנדבים המבצעים תיקונים קלים בתחום האינסטלציה, חשמל ונגרות ללקוחות האגף לשירותים חברתיים. המתנדבים מסייעים גם לקשישים בודדים/ניצולי שואה ברכישת תרופות, בליווי לבדיקות רפואיות וסיוע בקניות. מודל התנדבות זה מאפשר לכל אדם המעוניין לסייע לתרום בזמנו החופשי ולפי כישוריו.