ראשי | מתחברים לקהילה | התנדבות בעיר | בית קריניצי - באמצעות עמותת בית ראשונים התנדבות בעיר

בית קריניצי - באמצעות עמותת בית ראשונים

בית קריניצי, בית העיר רמת-גן הינו מרכז לשימור, טיפוח והנחלת המורשת העירונית לכלל הציבור ולדורות הבאים ולהנצחתו של אברהם קריניצי - מייסדה של העיר. המתנדבים בבית קריניצי משתלבים בפעילת המקום בתחומים רבים, בהם: קליטת חומרים היסטוריים למאגר, רישום של סיפורי משפחות רמת- גניות וחקר ערכים, אתרים ודמויות.

להצטרפות: טלפון | 03-6739050, 03-6722863, דוא"ל | [email protected].