ראשי | מתחברים לקהילה | התנדבות בעיר | חונכות לימודית התנדבות בעיר

חונכות לימודית


סיוע בהכנת שיעורי בית לילדי מטופלי האגף לשירותים חברתיים. במסגרת הפרויקט הילדים זוכים למפגש שבועי עם מתנדב קבוע אשר מסייע להם בהכנת שיעורי הבית ובלמידה הכללית. פגישה שבועית עם חונך תסייע לילדים בעלי פוטנציאל למידה המתקשים למשש זאת.

לפרויקט זה דרושים חונכים לסיוע בהכנת שיעורי בית.