ראשי | מתחברים לקהילה | התנדבות בעיר | "יהול כלכלת המשפחה התנדבות בעיר

"יהול כלכלת המשפחה


תכנית המופעלת לרווחת לקוחות האגף לשירותים חברתיים על ידי מתנדבי ארגון "ליונס רמת-גן", בליווי איש מקצוע מומחה בתחום ובפיקוח היחידה להתנדבות. הסיוע עוסק בהתנהלות כלכלית נכונה וניהול תקציב משפחתי, התנהלות מול בנקים וניהול חשבונות, מיצוי זכויות אישיות, סיוע מול משרדים ממשלתיים וצרכנות נכונה.