ראשי | מתחברים לקהילה | התנדבות בעיר | פרויקט" לב אל לב" התנדבות בעיר

פרויקט" לב אל לב"


בילוי שעות פנאי עם אנשים עם מוגבלויות. ביקור בית של מתנדב פעם בשבוע לפעילות משותפת של שעות פנאי ויצירת קשר חברתי תומך, הפגת הבדידות, ליווי לשירותים בקהילה וסיוע בכישורי חיים.

לפרויקט זה דרושים מתנדבים לקשר חברתי מתמשך עם אנשים עם מוגבלויות.