ראשי | מתחברים לקהילה | התנדבות בעיר | התנדבות משפחתית התנדבות בעיר

התנדבות משפחתית

  • רכזת: עו"ס סילביה אקלר בורשטיין
    טלפון: 03-6712107
    דוא"ל: [email protected]


התנדבות משותפת של לפחות שני דורות במשפחה אחת (הורים-ילדים, סבים- נכדים). פרויקט התנדבותי מיוחד בו בני משפחה יכולים להשתתף באופן פעיל ומועיל בחיי הקהילה, ולהשיג שינוי חברתי חיובי בעודם מחזקים את הלכידות המשפחתית ומייצרים חוויות משותפות. התנדבות משפחתית מקדמת תחושה של מטרה משותפת, מקדמת קהילה המבוססת על תמיכה, עזרה, ערבות הדדית וטיפוח ערכים בקרב הדור הצעיר. בשנה החולפת משפחות התנדבו בעיקר עם אוכלוסיית הקשישים הבודדים בעיר וביקרו אותם בביתם. התנדבות זו הינה ייחודית ומרגשת, מצליחה ליצור אחדות משפחתית וערכים חיוביים, תוך תרומה משמעותית לאוכלוסיית הקשישים בעיר.

משפחות המוכנות לקחת בפרויקט מוזמנות לפנות לרכזת הפרויקט.