ראשי | מתחברים לקהילה | התנדבות בעיר | גינות קהילתיות ופרויקטים של המחלקה לאיכות הסביבה התנדבות בעיר

גינות קהילתיות ופרויקטים של המחלקה לאיכות הסביבה

המחלקה לאיכות הסביבה באגף שפ"ע מזמינה אתכם להתנדב ולקדם את תחום איכות הסביבה והקיימות בעיר. כיום מפעילה המחלקה שבע גינות קהילתיות ברחבי העיר, כאשר עוד שתיים נוספות נמצאות בהקמה.

הפעילים בגינות הקהילתיות עוסקים בחקלאות עירונית ותורמים לאיכות הסביבה באמצעות שיפור מראה השכונה ובחיזוק הקהילה.

פעילויות נוספות בתחום איכות הסביבה:


ניתן להצטרף לאחת מפעילויות אלה או לעזור בהקמתן וכל שנדרש בקיומן. להצטרפות: מחלקת איכות הסביבה, טלפון |  03-6794700, דוא"ל | [email protected].