ראשי | מתחברים לקהילה | התנדבות בעיר | רופאי שיניים מתנדבים התנדבות בעיר

רופאי שיניים מתנדבים


פונים רבים של האגף לשירותים חברתיים מבקשים סיוע במימון טיפולי שיניים, אותם אין באפשרותם לממן. הפרויקט מעניק טיפול שיניים מכובד והוגן כנדבך של תכנית שיקומית/תעסוקתית/חברתית. במסגרת הפרויקט פועלים 25 רופאי שיניים מתנדבים, אשר מטפלים בפוני האגף לשירותים חברתיים במרפאותיהם הפרטיות בהתנדבות.

לפרויקט זה דרושים רופאי שיניים מתנדבים – בעיקר אורתודנטים. מתנדבים מוזמנים לפנות לרכזת הפרויקט.