ראשי | מתחברים לקהילה | אזרחים ותיקים | חניה בעיר - אזרחים ותיקים אזרחים ותיקים

חניה בעיר - אזרחים ותיקים

להלן ההטבות לאזרחים ותיקים על פי חוק העזר לחניה:

  • פטור מאגרת חניה באזורים המוחרגים (בהם יתר תושבי העיר נדרשים לשלם מחצית מאגרת החניה).
  • הנחה בתשלום אגרת תווית (עלות של 20 ש"ח במקום 60 ש"ח שנדרשים יתר תושבי העיר לשלם).

לחוק העזר ברמת-גן בדבר העמדת רכב וחנייתו >>