ראשי | מתחברים לקהילה | אזרחים ותיקים | גימלאים ונהנים | טיולים גימלאים ונהנים

טיולים

*לתשומת ליבכם.ן עקב המצב הבטחוני, כל הטיולים לחודש דצמבר מבוטלים