ראשי | מתחברים לקהילה | אזרחים ותיקים | הנחת ארנונה לאזרחים ותיקים - הבהרה אזרחים ותיקים

הנחת ארנונה לאזרחים ותיקים - הבהרה

הבהרה בנושא הנחת ארנונה לאזרחים ותיקים ברמת-גן

 

לאחר פניות תושבים בעקבות פרסומים מטעים, עיריית רמת-גן מבקשת לפרסם הבהרה לגבי הנחת ארנונה לאזרחים ותיקים.

 

 בניגוד לפרסומים שונים המטעים את הציבור, לא שונתה הנחת העבודה בעירייה בנושא הנחת ארנונה לאזרחים ותיקים, וזו שרירה וקיימת במשך שנים רבות ע”פ קביעת משרד הפנים.

 

סעיף 2 (א) (1) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) קובע כי,

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה / שארים / תלויים / נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי זכאי להנחה בשיעור 25% בתשלומי ארנונה עד 100 מ”ר משטח הנכס. הנחה זו אינה תלויה בהכנסותיו של האזרח.

 

תושב החפץ בהנחת אזרח ותיק בגובה 30% , בקשתו תבחן בכפוף לעמידתו במבחן הכנסות עפ”י השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת.

 

כמו כן, תושב אשר אינו מקבל אחת מקצבאות המוסד לביטוח לאומי כאמור ואינו עומד בקריטריונים לקבלת הנחת אזרח ותיק בשיעור 25% לפי תקנות ההנחה, רשאי להגיש בקשה בהתאם לסעיף 9 לחוק האזרחים הוותיקים, הקובע הנחה בשיעור 30% לאזרח ותיק בכפוף לעמידתו במבחן הכנסה עפ”י השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת. במידה והכנסותיו עולות על השכר הממוצע במשק לא יהיה זכאי כלל להנחת אזרח ותיק לפי חוק האזרחים הוותיקים.


ההנחות אינן מתעדכנות באופן אוטומט ועל התושב להגיש בקשה. ההנחה לא ניתנת באופן רטרואקטיבי.