ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | לשכת ראש העיר | מחלקת קשרי חוץ | מועדון הכנה מחלקת קשרי חוץ

מועדון הכנה

המועדון לקשרים בינלאומיים

המועדון לקשרים בינלאומיים של עיריית רמת-גן, פועל מזה שנים רבות, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי והמועצה לחילופי נוער.

מטרת המועדון

פיתוח קשרי גומלין ויחסי ידידות בין בני הנוער מרמת-גן לנערים ונערות מחו"ל, תוך צתן ייצוג הולם לערכים ולהשגים של החברה הישראלית. כמו כן – להשפיע ולהפוך את בני הנוער מחו"ל לשגרירים של רצון טוב למען מדינת ישראל.

מה במועדון?

תוכנית להכנת בני הנוער היוצאים במשלחות לחו"ל ולהכשרתם באמצעות פעילות הכוללת מגוון רחב של חוויות: גיבוש חברתי, סדנאות, דיונים בנושאי אקטואליה, דרכי התנהגות במשפחות מארחות, בבתי מלון, בטיסות, הכנת טקס זיכרון במחנות עבודה, חיזוק האנגלית, מידע ועל המקום אליו נוסעים.

פעילות השיא של המועדון – נסיעת משלחות נוער לאירופה ולארה"ב, ולאחר מכן אירוח בני נוער מרחבי העולם ברמת-גן.